Εξειδίκευση, Συνέπεια, Εμπιστοσύνη.

Παρέχουμε για πάνω από 10 χρόνια εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης ιατρικών μηχανημάτων και υποστήριξης χειρουργικών αναλώσιμων υλικών και εμφυτεύσιμων συσκευών με εκπαιδευμένο προσωπικό.

Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Μηχανήματα στο Χειρουργείο

Υποστήρηξη μηχανημάτω στον χώρο του χειρουργείου.

Ιατρικά Μηχανήματα

Υποστήριξη ιαρικών μηχανημάτων στο Ιατρείο και στην Κλινική.

Εμφυτεύσιμες Συσκευές

Τεχνική υποστήριξη σε εμφυτείσιμες συσκευές ενεργές και παθητικές.

Εγκατάσταση Μηχανημάτων

Εγκατάσταση μηχανημάτων στο Ιατρείο και στο Νοσοκομείο.

Χειρουργικά Αναλώσιμα

Υποστήρηση αναλώσιμων υλικών χειρουργείου.

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση Ιατρικού, Νοσιλευτικού και Τεχνικού προσωπικού.

Ολοκληρωμένες λύσεις!

Κλινική Υποστήριξη

Παρέχουμε κλινική υποστήριξη σε επεμβάσεις διαφόρων ειδικοτήτων όπως Νευροχειρουργική, Ορθοπαιδική, Αγγειοχειρουργική, Γενική Χειρουργική, ΟΡΛ, Ουρολογία κ.α.

Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη σε ένα μεγάλο εύρως ιατρικού εξοπλισμού - Χειρουργικά Μηχανήματα, Διαγνωστικά κ.α. .

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση τεχνικού και ιατρικού προσωπικού στην χρήση ιατρικών μηχανημάτων.

Μερικές από τις
Υπηρεσίες

Εγγραφή για ενημερώσεις

Υποστήριξη - Εκπαίδευση
Ιατρικών Μηχανημάτων.

Αεροπορίας 72,

Νέα Μάκρη 19005

Email: info@medco.gr

Phone: +30 210 300 38 80

Fax: +30 210 300 38 81

Change Language